Skip to content

Ireland Poland Portugal Uk Slovakia Lithuania Russia Czech Romania

Menu

Ireland Poland Portugal Uk Slovakia Lithuania Russia Czech Romania

Menu

O kancelárii Maguire McClafferty LLP

Írska advokátska kancelária Maguire McClafferty LLP je hrdá na to, že doteraz pomohla klientom s tisíckami rôznych prípadov a žiadostí o odškodnenie. Neustále sa snažíme čo najlepšie zastupovať záujmy našich klientov, získavať tie najlepšie výsledky a doviesť sporné prípady do úspešného konca.

Manus McClafferty – Partner

Manus získal oprávnenie na výkon činnosti advokáta v roku 1985 a v roku 1990 otvoril spolu s Noelle Maguire vlastnú advokátsku kanceláriu. Manus sa odvtedy špecializuje na právne spory a zastupoval množstvo klientov v širokom spektre právnych záležitostí, vrátane všetkých typov osobných úrazov a nehôd, zanedbania lekárskej starostlivosti vrátane veľkého množstva prípadov mozgovej obrny, prípadov urážok na cti a nactiutŕhania, kedy zastupoval mediálne známe osobnosti, rovnako ako aj množstvo sporov z bankovej oblasti, ktoré viedol v mene rôznych finančných inštitúcií.

Noelle Maguire – Prevod vlastníckych práv& Managing Partner

Noelle získala oprávnenie na výkon činnosti advokáta v roku 1987 a má rozsiahle skúsenosti najmä v oblasti prevodu vlastníckych práv, pozostalostných konaní a komerčného realizovania majetkových prevodov. Medzi jej klientov patria developeri, investori, inštitúcie poskytujúce úvery a súkromných klientov pri predaji, záložného práva, financovaní a prenajímaní rezidenčných, kancelárskych, maloobchodných a priemyselných nehnuteľností. Vďaka svojím mnohoročným skúsenostiam má Noelle triezvy a praktický prístup pri riešení právnych záležitostí.

Donal Holohan (Advokát – seniorská pozícia) – Súdne spory

Donal získal oprávnenie na výkon činnosti advokáta v roku 2001 a vo firme pracuje od roku 2008. Momentálne sa venuje predovšetkým prípadom odškodnenia za osobné úrazy a vystupuje v mene poškodených. Zaoberá sa tiež pracovným právom a všeobecnými občiansko-právnymi spormi. Má rozsiahle skúsenosti z oblasti komerčných sporov. V minulosti pôsobil v poisťovniach, kde zastupoval záujmy odporcov v prípadoch osobných zranení.