Skip to content

Ireland Poland Portugal Uk Slovakia Lithuania Russia Czech Romania

Menu

Ireland Poland Portugal Uk Slovakia Lithuania Russia Czech Romania

Menu

 

Personal Injury Solicitors Maguire McClafferty LLP Solicitors Dublin, Ireland

Maguire McClafferty LLP Solicitors Dublin

Advokáti špecializujúci sa na úrazy

Advokátska kancelária Maguire McClafferty LLP Solicitors sa momentálne špecializuje na prípady osobných úrazov a rieši všetky typy odškodnení. Pomáhame ľuďom, ktorí utrpeli úraz získať odškodnenie a preplatiť náklady spojené s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania, dopravnými nehodami, napadnutiami, zakopnutiami a pádmi, a všetkými úrazmi utrpenými na verejnom a súkromnom priestranstve.

Firma bola založená v roku 1990 a v priebehu rokov sme získali veľa skúseností v širokom spektre prípadov. Vieme Vám poskytnúť rozumné, praktické a inteligentné rady založené na faktoch a okolnostiach okolo Vášho úrazu alebo nehody.

Máme dobrú povesť v rýchlom a efektívnom poskytovaní rozumých, praktických, inteligentných a profesionálnych rád. Vyhýbame sa právnemu žargónu a snažíme sa používať jednoduchú angličtinu, poľštinu, litovčinu, ruštinu a slovenčinu! Boli sme jednou z prvých firiem v Írsku, ktoré sa špecializovali na viacjazyčné právne poradenstvo určené veľkému množstvu emigrantom, ktorí sem prišli za prácou v priebehu uplynulých rokov. Od roku 2006 sme pracovali na vyše 2500 prípadoch, zastupujúc tak členov poľskej, litovskej, ruskej, slovenskej a českej komunity v Írsku.

V kancelárii momentálne pôsobí tím 9 právnych poradcov, prekladateľov a pomocného personálu, pracujúcich v šiestich jazykoch. Firma tiež exkluzívne spolupracuje s profesionálnou prekladateľskou agentúrou, vďaka čomu môžeme riešiť prípady profesionálne a v úplnej diskrétnosti.

Náš prístup

Špecializovaní a skúsení advokáti

Advokáti špecializujúci sa na odškodnenie za všetky typy úrazov

Hovoríme jednoduchou angličtinou, poľštinou, ruštinou, litovčinou a slovenčinou – nepoužívame odborný žargón!

Máme zavedený účinný systém riadenia prípadov, vďaka ktorému Vás môžeme vždy informovať o každom štádiu Vášho prípadu

Prekladateľská agentúra zameriavajúca sa na preklad právnych dokumentov

Pracujeme s Vami prostredníctvom emailu, telefónu alebo osobného stretnutia.

Maguire McClafferty

Spýtajte sa

224, The Capel Building
Mary’s Abbey, Dublin 7

T: +353 (01) 49 100 10 or 085 77 29 645

E: solicitors@maguiremcclafferty.ie

W: www.prawnik.ie

DX: 200 224 Capel Building