Personal Injury Solicitors Maguire McClafferty Solicitors Dublin, Ireland

Maguire McClafferty Solicitors

Advokáti špecializujúci sa na úrazy

Advokátska kancelária Maguire McClafferty sa momentálne špecializuje na prípady osobných úrazov a rieši všetky typy odškodnení. Pomáhame ľuďom, ktorí utrpeli úraz získať odškodnenie a preplatiť náklady spojené s pracovnými úrazmi a chorobami z povolania, dopravnými nehodami, napadnutiami, zakopnutiami a pádmi, a všetkými úrazmi utrpenými na verejnom a súkromnom priestranstve.

Firma bola založená v roku 1990 a v priebehu rokov sme získali veľa skúseností v širokom spektre prípadov. Vieme Vám poskytnúť rozumné, praktické a inteligentné rady založené na faktoch a okolnostiach okolo Vášho úrazu alebo nehody.

Máme dobrú povesť v rýchlom a efektívnom poskytovaní rozumých, praktických, inteligentných a profesionálnych rád. Vyhýbame sa právnemu žargónu a snažíme sa používať jednoduchú angličtinu, poľštinu, litovčinu, ruštinu a slovenčinu! Boli sme jednou z prvých firiem v Írsku, ktoré sa špecializovali na viacjazyčné právne poradenstvo určené veľkému množstvu emigrantom, ktorí sem prišli za prácou v priebehu uplynulých rokov. Od roku 2006 sme pracovali na vyše 2500 prípadoch, zastupujúc tak členov poľskej, litovskej, ruskej, slovenskej a českej komunity v Írsku.

V kancelárii momentálne pôsobí tím 9 právnych poradcov, prekladateľov a pomocného personálu, pracujúcich v šiestich jazykoch. Firma tiež exkluzívne spolupracuje s profesionálnou prekladateľskou agentúrou, vďaka čomu môžeme riešiť prípady profesionálne a v úplnej diskrétnosti.

Náš prístup

Špecializovaní a skúsení advokáti

Advokáti špecializujúci sa na odškodnenie za všetky typy úrazov

Hovoríme jednoduchou angličtinou, poľštinou, ruštinou, litovčinou a slovenčinou – nepoužívame odborný žargón!

Máme zavedený účinný systém riadenia prípadov, vďaka ktorému Vás môžeme vždy informovať o každom štádiu Vášho prípadu

Prekladateľská agentúra zameriavajúca sa na preklad právnych dokumentov

Pracujeme s Vami prostredníctvom emailu, telefónu alebo osobného stretnutia.

Spýtajte sa

224, The Capel Building
Mary’s Abbey, Dublin 7

T: +353 (01) 49 100 10 or 085 77 29 645

E: solicitors@maguiremcclafferty.ie

W: www.prawnik.ie

DX: 200 224 Capel Building