Skip to content

Ireland Poland Portugal Uk Slovakia Lithuania Russia Czech Romania

Menu

Ireland Poland Portugal Uk Slovakia Lithuania Russia Czech Romania

Menu

Pracovné úrazy

Väčšina úrazov, ktorými sa v advokátskej kancelárii Maguire McClafferty LLP zaoberáme, sú pracovné úrazy. Ak ste sa zranili pri práci, za istých okolností máte nárok žiadať o odškodnenie.

Írske zákony stanovujú prísne pravidlá pre zamestnávateľov, podľa ktorých zamestnávateľ musí zamestnancovi poskytnúť bezpečné miesto výkonu práce a bezpečný systém práce. Ak Váš zamestnávateľ nesplní požiadavky stanovené zákonom a Vy následkom toho utrpíte úraz, je možné, že máte nárok na odškodnenie za ujmu na zdraví a na preplatenie nákladov, vrátane nákladov na lekársku starostlivosť a ušlej mzdy.

V uplynulých rokoch sme sa zaoberali veľkým počtom pracovných úrazov zapríčinených fyzickou prácou, zdvíhaním a prenášaním ťažkých predmetov. Veľa našich klientov pracuje v skladoch a distribučných centrách, kde sú nároky zamestnávateľov na pracovný výkon často prehnané a ústia do vážnych úrazov chrbtice, horných končatín a pliec.

Úrazy utrpené na stavbách

Zoznam úrazov, ktoré sa môžu prihodiť na stavenisku je nekonečný. Sú to nebezpečné miesta, a častými úrazmi sú pády z lešenia a rebríkov, či poranenia dôsledkom práce s ťažkou technikou. Počas existencie našej firmy sme riešili stovky podobných prípadov.

Zakopnutia a pády

Pracovníci sa často pošmyknú, zakopnú či spadnú. Príčinou môže byť nerovný pracovný povrch či rozliaty olej, alebo iné látky na zemi. Aj týchto prípadov máme na konte veľa.

Práca s ťažkou technikou

Veľmi často sa stávajú aj úrazy súvisiace s prácou a obsluhou ťažkej techniky, najmä ak sa jedná o stroje, ktoré neboli riadne skontrolované, neboli dostatočne prispôsobené danému úkolu alebo nie sú vybavené vhodnými bezpečnostnými opatreniami.

Pri práci v továrni môžu byť tiež pracovníci vystavení nebezpečným chemikáliám a látkam, alebo ich môže zraziť nepozorný šoférujúci kolega.

Zoznam možných úrazov je v podstate nekonečný, a my v Maguire McClafferty LLP sme sa za roky nášho pôsobenia stretli s tými najrôznejšími typmi úrazov. Ak sa Vám stal pracovný úraz a potrebujete poradiť, zavolajte na doleuvedené telefónne číslo alebo nám prostredníctvom emailu pošlite podrobnosti o úraze, a my sa s vami skontaktujeme a poradíme Vám ako najlepšie ďalej postupovať.