Skip to content

Ireland Poland Portugal Uk Slovakia Lithuania Russia Czech Romania

Menu

Ireland Poland Portugal Uk Slovakia Lithuania Russia Czech Romania

Menu

Základné informácie o nároku na odškodnenie

Ak žiadate o odškodnenie, podľa zákona na podanie žaloby na to máte obmedzenú lehotu. Väčšinou sú to dva roky od dátumu úrazu alebo od dátumu, kedy ste si uvedomili, že ste utrpeli zranenie. Aj tu si však musíte dať pozor na rôzne nástrahy a výnimky či zvláštne pravidlá, ktoré platia pre deti a zdravotne postihnutých.

Ak vypršala zákonom stanovená premlčacia lehota, stratili ste šancu požiadať o odškodnenie. V súvislosti s premlčacou lehotou by ste sa mali poradiť s právnikom, pretože za roky nášho pôsobenia sme sa stretli s množstvom prípadov, kedy žiadateľ pochybil v súvislosti s dátumom úrazu a stratil nárok podať žalobu, ktorá mala dobré šance na úspech.

Aby Vám vznikol nárok na odškodnenie, Váš úraz musí byť zavinený inou osobou alebo treťou stranou. Často sa stáva, že nie je hneď jasné či je za úraz zodpovedná tretia strana, napríklad zamestnávateľ. Zákon prísne stanovuje jednoznačnú povinnosť zamestnávateľa chrániť bezpečnosť a zdravie pracovníkov, a niekedy je na identifikáciu takýchto prípadov treba skúseného a vyškoleného odborníka.

Podľa írskych zákonov musíte svoj prípad najprv predložiť úradu Injuries Board. V istých prípadoch bude úrad vedieť finančne ohodnotiť vzniknutú škodu alebo výšku odškodnenia, na ktoré máte nárok. Často sa však stáva, že Injuries Board vydá povolenie na podanie súdnej žaloby a prípad sa musí riešiť súdnou cestou.