Skip to content

Ireland Poland Portugal Uk Slovakia Lithuania Russia Czech Romania

Menu

Ireland Poland Portugal Uk Slovakia Lithuania Russia Czech Romania

Menu

The Injuries Board

Írske zákony nariaďujú, že všetky žiadosti o odškodnenie za utrpený osobný úraz (okrem prípadov zanedbania lekárskej starostlivosti) musia najprv prejsť úradom Injuries Board. Hoci Injuries Board tvrdí, že získať odškodnenie prostredníctvom nich je malina, nie je to celkom tak – do cesty Vám môžu prísť prekážky, ktoré môžu prípad ohroziť.

V prvok rade musíte mať napamäti, že úrad Injuries Board nekoná vo Vašom mene. Je to nezávislá komisia zriadená vládou, a jej úlohou je určiť výšku odškodnenia, na ktoré máte po úraze nárok. Keď tento úrad založili, veľa jeho zamestnancov do neho prešlo z poisťovní. Ich úlohou nie je poradiť Vám. Ak zle vyplníte prihlášku, budete musieť za to niesť následky. Môže sa napríklad, stať, že v prihlasovacom formulári uvediete nesprávne meno zamestnávateľa, zabudnete požiadať o odškodnenie v stanovenej lehote, alebo si pomýlite dátum nehody.

O Injuries Board je známe, že sa vo veľa prípadoch zmýlili a udelili odškodnenie, ktoré bolo jednoznačne nižšie než skutočná hodnota úrazu. V jednom prípade Injuries Board vyčíslil odškodnenie vo výške €25 000, a nám sa za ten istý úraz neskôr podarilo dostať takmer €150 000! Centrálna banka Írska vo svojej správe zo 7. októbra 2011 uvádza “Konečné vysporiadanie prípadov, ktoré Injuries Board.ie finančne ohodnotila, a ktorých ohodnotenie bolo následne odmietnuté, bolo vyššie ako pôvodný návrh Injuries Board”. Pamätajte si, že Injuries Board nie sú Vaši priatelia. Tento úrad bol založený s istým cieľom a my si myslíme, že by ste sa mali radšej poradiť s právnikom, než riešiť veci na vlastnú päsť.

Ak si myslíte, že by sme Vám s komunikáciou s Injuries Board vedeli pomôcť, prosím, obráťte sa na nás na doleuvedenom telefónnom čísle alebo nám pošlite email. Poradíme Vám ako najlepšie postupovať.