Skip to content

Ireland Poland Portugal Uk Slovakia Lithuania Russia Czech Romania

Menu

Ireland Poland Portugal Uk Slovakia Lithuania Russia Czech Romania

Menu

Osobné Úrazy

Počas svojho pôsobenia viedla kancelária Maguire McClafferty LLP doslova tisíce prípadov osobných úrazov každého typu.

Radi riešime práve tento typ prípadov, pretože pomoc klientom počas ich ťažkých životných chvíľ, spôsobených následkami úrazu, nám prináša zadosťučinenie. Keďže práve táto oblasť je našou špecializáciou, za roky nášho pôsobenia sme v nej nadobudli značné skúsenosti, a dávame si záležať na tom, aby sme žiadostiam o odškodnenie za osobný úraz venovali patričnú pozornosť a využili všetky dostupné zdroje. Je naším zvykom hradiť klientom lekárske správy, a v istých prípadoch im tiež hradíme magnetickú rezonanciu, röntgeny, atď. Niektoré z hlavných oblastí, ktorými sa zaoberáme, sú uvedené vľavo.

Dopravné nehody

Úrazy na verejnom priestranstve

Pracovné úrazy

Ublíženie na zdraví/hrubé zaobchádzanie

Úrazy chrbtice

The Injuries Board

Úrazy utrpené pri jazde na koni/rekreačných aktivitách

Základné informácie o úrazoch