Skip to content

Zanedbanie Lekárskej Starostlivosti

Za roky existencie našej firmy sme vyriešili množstvo prípadov zanedbania lekárskej starostlivosti, vrátane ťažkého poškodenia mozgu pri narodení.

Tieto prípady patria medzi tie najťažšie a najzložitejšie, a ak dopadnú úspešne, prinášajú najväčšiu satisfakciu. Máme skúsenosti s nasledujúcimi prípadmi:-

  • Mozgová obrna
  • Plastické operácie
  • Pochybenia pri operačnom zákroku
  • Pochybenia vzniknuté pri gynekologických zákrokoch
  • Pochybenia pri pôrode
  • Nesprávna diagnóza/neurčenie diagnózy po príjme na pohotovostnom oddelení

Ak ste utrpeli úraz a domnievate sa, že bolo zapríčinené zanedbaním lekárskej starostlivosti zo strany lekára alebo nemocnice, prosím, kontaktuje nás na doleuvedenom čísle. Poradíme Vám, ako by bolo najvhodnejšie postupovať.