Skip to content

Ireland Poland Portugal Uk Slovakia Lithuania Russia Czech Romania

Menu

Ireland Poland Portugal Uk Slovakia Lithuania Russia Czech Romania

Menu

Zanedbanie Lekárskej Starostlivosti

Za roky existencie našej firmy sme vyriešili množstvo prípadov zanedbania lekárskej starostlivosti, vrátane ťažkého poškodenia mozgu pri narodení.

Tieto prípady patria medzi tie najťažšie a najzložitejšie, a ak dopadnú úspešne, prinášajú najväčšiu satisfakciu. Máme skúsenosti s nasledujúcimi prípadmi:-

  • Mozgová obrna
  • Plastické operácie
  • Pochybenia pri operačnom zákroku
  • Pochybenia vzniknuté pri gynekologických zákrokoch
  • Pochybenia pri pôrode
  • Nesprávna diagnóza/neurčenie diagnózy po príjme na pohotovostnom oddelení

Ak ste utrpeli úraz a domnievate sa, že bolo zapríčinené zanedbaním lekárskej starostlivosti zo strany lekára alebo nemocnice, prosím, kontaktuje nás na doleuvedenom čísle. Poradíme Vám, ako by bolo najvhodnejšie postupovať.