Skip to content

Ireland Poland Portugal Uk Slovakia Lithuania Russia Czech Romania

Menu

Ireland Poland Portugal Uk Slovakia Lithuania Russia Czech Romania

Menu

Nehnuteľností

Kancelária Maguire McClafferty LLP poskytuje komplexné právne služby v oblasti práva nehnuteľností. Počas 25 rokoch svojho pôsobenia Noelle zastupovala záujmy súkromných osôb, firiem, investorov, developerov a bank. Špecializujeme sa v nasledujúcich oblastiach:

Obytné nehnuteľnosti

 • Kúpa a predaj pozemkov, domov a bytov
 • Hypotéky
 • Darovacie zmluvy
 • Vecné bremená/ právo prechodu cez pozemok
 • Spory v oblasti nehnuteľností
 • Poradenské služby určené majiteľom bytov o štruktúrach bytového manažmentu

Komerčné nehnuteľnosti

 • Kúpa a predaj developerských/poľnohospodárskych pozemkov
 • Prenájom a sekuritizácia komerčných nehnuteľností
 • Kúpa a predaj maloobchodných, kancelárskych, priemyselných nehnuteľností, obytných nehnuteľností a priestorov viazaných licenciou
 • Príprava zmlúv a vyjednávanie vo veci prenájmu komerčných nehnuteľností a povinností/práv nájomcu a prenajímateľa
 • Finančné prevody daňového charakteru
 • Všetky aspekty práva z oblasti plánovania a developingu