Skip to content

Ireland Poland Portugal Uk Slovakia Lithuania Russia Czech Romania

Menu

Ireland Poland Portugal Uk Slovakia Lithuania Russia Czech Romania

Menu

Pravidlá ochrany osobných údajov

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov obsahujú informácie o použití a ochrane všetkých údajov, ktoré poskytnete firme Maguire McClafferty prostredníctvom jej internetových stránok Maguire McClafferty.

Firma Maguire McClafferty sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje. Ak by sme vás požiadali o poskytnutie informácií, na základe ktorých by vás bolo možné identifikovať, môžete sa spoľahnúť, že tieto informácie použijeme výhradne v súlade s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.

Firma Maguire McClafferty môže z času na čas zmeniť tieto pravidlá upravením obsahu tejto stránky. Z času na čas by ste si mali túto stránku prezrieť a ujistiť sa, že ste spokojní s prevedenými zmenami. Tieto pravidlá sú platné od októbra 2013.

Ak sa rozhodnete zaregistrovať sa v ktorejkoľvek časti internetových stránok Maguire McClafferty, súhlasíte s tým, že firme Maguire McClafferty poskytnete pravdivé údaje v súlade s požiadavkami uvedenými v registračnom formulári. Podrobnosti o použití a prenose vašich osobných údajov si môžete prečítať v týchto pravidlách ochrany osobných údajov.

Informácie poskytnuté vo formulári prostrednítvom internetových stránok Maguire McClafferty, budú použité firmou Maguire McClafferty za účelom poskytnutia služieb, ktoré ste si vyžiadali prostredníctvom internetových stránok Maguire McClafferty.

Z času na čas môže firma Maguire McClafferty alebo jej agenti použiť tieto informácie za marketingovým účelom alebo za účelom informovania vás o iných produktoch a službách, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať. Sami môžete určiť, či si želáte, aby sme vám tieto informácie zasielali.

Malé súbory informácií známe ako súbory cookies sa nainštalujú do vášho počítača a budú zbierať štatistické údaje vrátane navigačnej histórie, počtu návštev, opakovaných zákazníkov a počtu úderov na stránku. Jediné osobné údaje, ktoré súbor cookie môže obsahovať, sú informácie, ktoré nám vy sami poskytnete. Cookies nevedia čítať údaje uložené na vašom hard disku. Súbory cookies používame kvôli tomu, aby sme zistili, či sú informácie uvedené na našich stránkach užitočné, a či sú naše internetové stránky prehľadné a jednoduché na použitie. Firma Maguire McClafferty nezdieľa informácie zozbierané z cookies s inými, nezmluvnými firmami a takisto ich nepredáva tretím stranám. Ak si neželáte obdržať súbory cookies, môžete nastaviť svoj internetový prehliadač tak, aby vás vždy upozornil na možnosť prijatia alebo odmietnutia súborov cookies. Súbory cookies môžete tiež odmietnuť tak, že ich vypnete v nastaveniach svojho internetového prehliadača. Funkčnosť niektorých častí internetových stránok Maguire McClafferty je závislá od povolenia prístupu súborov cookies.

Máte právo prehliadnuť, opraviť, zmeniť alebo vymazať svoje osobné údaje použitím príslušného odkazu alebo poslaním žiadosti na emailovú adresu solicitors@maguiremcclafferty.ie.

Vaše osobné údaje budeme držať len po dobu, počas ktorej vám budeme poskytovať služby, ktoré ste od nás vyžiadali, prípadne tak dlho, ako to vyžaduje zákon.