Skip to content

Ireland Poland Portugal Uk Slovakia Lithuania Russia Czech Romania

Menu

Ireland Poland Portugal Uk Slovakia Lithuania Russia Czech Romania

Menu

Polityka prywatności

Polityka prywatności określa w jaki sposób strona internetowa kancelarii Maguire McClafferty LLP wykorzystuje oraz chroni informacje przekazane przez Państwa podczas odwiedzania tej strony.

Kancelaria Maguire McClafferty LLP dokłada wszelkich starań, aby Państwa prywatność była chroniona. W przypadku gdy zostanie Pani/Pan poproszona/ny o udzielenie określonych informacji na podstawie których będzie istniała możliwość zidentyfikowania Pani/Pana podczas odwiedzania strony, pragniemy zapewnić, że informacje te zostaną wykorzystane zgodnie z tym oświadczeniem o zachowaniu poufności.

Kancelaria Maguire McClafferty LLP może co jakiś czas zmienić/ wprowadzić zmiany w polityce prywatności poprzez uaktualnianie tej strony internetowej. Ta polityka prywatności obowiązuje od października 2013.

Jeśli zdecydują się Państwo zarejestrować w jakiejkolwiek części strony internetowej kancelarii Maguire McClafferty, wyrażają tym samym zgodę na udostępnienie kancelarii Maguire McClafferty LLP dokładnych danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym. Celem uzyskania szczegółów dotyczących wykorzystania oraz przekazywania Państwa danych osobistych, proszę zapoznać się z niniejszym dokumentem.

Informacje przekazane w formularzu lub w innej formie poprzez stronę internetową Maguire McClafferty LLP zostaną wykorzystane przez Maguire McClafferty LLP w celu świadczenia usług, o których wykonanie zwrócili się Państwo poprzez stronę internetową Maguire McClafferty.

Od czasu do czasu kancelaria Maguire McClafferty LLP lub jej pracownicy mogą wykorzystać te informacje w celach marketingowych lub aby przekazać informacje na temat innych produktów oraz usług, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. Proszę określić czy wyrażają Państwo chęć otrzymywania takich informacji.

Dokładamy wszelkich starań, aby upewnić się, że Państwa informacje są bezpieczne. Celem ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych lub ich ujawnieniem wprowadziliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne oraz procedury zarządzania, aby chronić informacje, które gromadzimy droga internetową.

Drobne informacje zwane jako ‘pliki cookies’ zostaną zainstalowane na Państwa komputerze celem gromadzenia informacji statystycznych z włączeniem paska adresu, ilości odwiedzin na stronie, powracających klientów oraz odsłon strony. Jedyne osobiste informacje, które mogą znaleźć się w ‘plikach cookie’, to te, które Państwo sami udostępnią. Pliki te nie potrafią odczytywać danych z Państwa twardego dysku. Korzystamy z ww. ‘plików cookies’ aby określić użyteczność/przydatność informacji, które przekazujemy, a także aby sprawdzić czy nasza strona jest łatwa w obsłudze dla użytkownika. Kancelaria Maguire McClafferty LLP nie dzieli się informacjami zgromadzonymi z ‘plików cookies’ z innymi podmiotami ani też nie sprzedaje tych informacji osobom trzecim. Jeśli wolą Państwo nie otrzymywać ‘plików cookies’ z naszej strony internetowej, można ustawić swoją wyszukiwarkę w taki sposób, aby ostrzegała/alarmowała Państwa o obecności ww. plików. Można również odrzucić ‘pliki cookies’/odmówić przyjmowania ‘plików cookies’ wyłączając je na swojej wyszukiwarce. Niektóre czynności na stronie Maguire McClaffert wymagają aktywności ‘plików cookies’.

Mają Państwo dostęp do swoich danych z możliwością poprawiania, uaktualniania czy też usuwania danych poprzez dostęp do odpowiedniego linku/odsyłacza lub wysyłając prośbę do solicitors@maguiremcclafferty.ie

Będziemy przetrzymywać Państwa osobiste informacje tylko tak długo jak to będzie konieczne aby wykonać usługę, którą Państwo nam zlecili lub przez dodatkowy okres wymagany przepisami prawa.

Kancelaria Maguire McClafferty LLP może wprowadzać zmiany w tej Polityce Prywatności od czasu do czasu. Poinformujemy Państwa o jakichkolwiek istotnych zmianach mających wpływ na wykorzystanie przez nas Państwa danych osobistych.