Skip to content

Ireland Poland Portugal Uk Slovakia Lithuania Russia Czech Romania

Menu

Ireland Poland Portugal Uk Slovakia Lithuania Russia Czech Romania

Menu

Wypadki w pracy

Większość wypadków w związku z którymi prowadzimy sprawy w Kancelarii Maguire McClafferty LLP dotyczy wypadków w pracy. Jeśli ulegli Państwo wypadkowi w pracy można, w większości przypadków, dochodzić roszczenia odszkodowawczego.

Irlandzkie prawo bardzo surowo określa obowiązki pracodawcy w stosunku do pracownika dotyczące zapewnienia pracownikowi bezpiecznego miejsca oraz systemu pracy. Jeśli Pański pracodawca nie zastosuje się do standardów wymaganych przez prawo, można ubiegać się o wypłatę odszkodowania za uraz doznany w wyniku wypadku oraz o zwrot kosztów poniesionych na leczenie, opiekę szpitalną oraz o zwrot utraconych dochodów.

Niektóre sprawy wypadkowe, którymi zajmowaliśmy się w naszej Kancelarii w ciągu ostatnich kilku lat obejmowały sprawy z zakresu wykonywania prac fizycznych, urazy spowodowane podnoszeniem lub przenoszeniem ciężkich przedmiotów. Wielu naszych klientów zatrudnionych jest w magazynach lub centrach dystrybucji gdzie bardzo często wymagania pracodawcy są wygórowane, w konsekwencji czego pojawiają się poważne urazy pleców/kręgosłupa, rąk oraz barków.

Wypadki na budowie

Na budowie mogą wydarzyć się wszelkiego rodzaju wypadki. Miejsca budowy są niebezpiecznymi miejscami pracy i dlatego bardzo często mają miejsce wypadki obejmujące upadek pracownika z rusztowania lub z drabiny lub wypadek wynikający z pracy blisko ciężkich maszyn. Przez lata prowadziliśmy setki tego typu spraw.

Potknięcia i upadki

Przyczyną wypadku są często poślizgnięcia lub potknięcia pracowników na nierównej nawierzchni pracy lub na wodzie, oleju lub innych substancjach znajdujących się na podłodze. Przez lata prowadziliśmy wiele tego typu spraw.

Praca przy użyciu ciężkich maszyn do robot ziemnych

Pracownicy bardzo często doznają obrażeń osobistych w wyniku pracy z ciężkimi maszynami do robót ziemnych w szczególności gdy maszyny te nie są odpowiednio serwisowane, są źle/niewłaściwie dostosowane do wykonania określonego zadania czy spełnienia określonej funkcji lub nie posiadają odpowiednich zabezpieczeń ochronnych.

Ponadto, pracując w fabrykach pracownicy narażeni są na kontakt z niebezpiecznymi chemikaliami, czy substancjami chemicznymi. Pracownik może również zostać potrącony przez innego współpracownika niezachowującego należytej ostrożności podczas prowadzenia pojazdu.

Lista potencjalnych wypadków w pracy jest bardzo długa, a nasza Kancelaria prowadzi od wielu lat różnego rodzaju sprawy związane z tego rodzaju wypadkami. Jeśli zdarzyło się Państwu uczestniczyć w wypadku w pracy, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego z naszą Kancelarią podając szczegóły zdarzenia, a my chętnie Państwu doradzimy co do dalszego postępowania.