Skip to content

Ireland Poland Portugal Uk Slovakia Lithuania Russia Czech Romania

Menu

Ireland Poland Portugal Uk Slovakia Lithuania Russia Czech Romania

Menu

Przenoszenie własności nieruchomości

Kancelaria Maguire McClafferty LLP ma szerokie doświadczenie w sprawach dotyczących przeniesienia własności. Noelle Maguire posiada ponad 25 lat doświadczenia w sprawach zakupu i sprzedaży nieruchomości, jak również obsłudze prawnej dotyczącej najmów komercyjnych. Noelle działa w imieniu kupujących , sprzedających, firm budowlanych, banków oraz innych instytucji finansowych.

Nieruchomości prywatne

 • Zakup i sprzedaż działek, domów i mieszkań zarówno z rynku pierwotnego i wtórnego
 • Hipoteka
 • Darowizny
 • Warunki specjalne/ prawo drogi/dojazdu/dostępu do nieruchomości
 • Spory dotyczące nieruchomości
 • Udzielanie porad odnośnie prawa regulującego działalność wspólnot mieszkaniowych

Nieruchomości komercyjne

 • Zakup i sprzedaż nieruchomości oraz gruntów
 • Kredyty i gwarancje komercyjne
 • Zakup i sprzedaż obiektów handlowych, biurowych oraz przemysłowych
 • Przygotowywanie i negocjacja umów najmu komercyjnego
 • Transakcje podatkowe dotyczące nieruchomości komercyjnych
 • Wszelkie aspekty prawa budowlanego